Heritage Obscured: Undesirable Legacies of the Prior Department Stores in Slovakia

Natália Kvítková
MSc Design Research, BA (Hons) European Studies, independent researcher

Keywords: post-socialist heritage; Socialist Modernism; collective memory; undesirable architecture; mass Modernism

Abstract:

This paper traces the undesirability of the Obchodný dom Prior (Prior department stores) in Slovakia and explores the issues at hand in preserving this unwanted Modernist heritage, a closely-knit weave of aesthetics, national identity, historical narratives and economics.

Hailed among the defining architectural projects of socialist Modernism, the Prior department stores are characterized as pure, honest and concise examples of modern Slovak architecture, reflecting the traditions of regional materials and methods as well as that of interwar functionalism, which were applied to modern prefabrication methods. Collectively they represent the dichotomy of socialist Modernism, in that they are both utterly quotidian and completely remarkable, elucidating the complex reality of the difficult architectural heritage of Eastern Modernism.

The heart of the argument suggests that despite these colossal architectural specimens encapsulating four decades of socialist rule, their purpose as an ideological apparatus has been largely reduced and oversimplified. That overshadows the role of the Prior as an integral component of socialist consumption practices, from which Slovakia emerged as a mass consumer society, as well as their immense collective contribution to Slovak architectural development, recognized as progressive in design and technology.

Presently, their legacy remains entangled in difficult memories and complex histories and they face enduring contest against their existence through economically driven reconstruction, demolition and insensitive refurbishment. It is only the recognition of the depth of their contribution to modern architectural culture that might offer recourse for their legacy.

Published in sITA volume 7 (2019), pp. 171-188.
Download full article: 10_Kvitkova.pdf
* * *

Romanian translation:
Patrimoniu ocultat. Moştenirea indezirabilă a magazinelor universale Prior din Slovacia

Interpretarea slovacă a stilului arhitectural „modernist socialist” a rezultat dintr-un program dezvoltat de guvern „pentru a manifesta integritatea naţională a ţării” prin arhitectură (Moravčíková), folosită ca mediu pentru a consacra şi legitima forma de guvernământ. Construcţiile realizate în această perioadă progresistă de edificare a instituţiilor naţionale sunt caracterizate prin formele lor abstracte, scara monumentală şi conceptele complexe de design interior. Ele reprezintă un stil inspirat din vernacularul slovac autentic, ce îmbină gândirea regională şi metodele tradiţionale de construcţie cu metodele de prefabricare moderne. Indiferent de rolul lor complicat ca instrumente ale regimului, construcţiile modernist-socialiste slovace constituie o contribuţie unică la istoria arhitecturii.

Fiind considerate printre proiectele definitorii ale modernismului socialist, magazinele universale Prior (Obchodné Domy Prior) au fost deschise prima dată în Bratislava şi Košice în 1968, iar conceptul lor a fost multiplicat rapid în Slovacia şi Cehia în următorii 21 de ani. Articolul de faţă urmăreşte felul în care clădirile Prior rămase în picioare au căpătat un caracter indezirabil şi explorează problemele ivite în calea iniţiativelor de protejare a acestui patrimoniu modernist nedorit, situate la intersecţia dintre estetică, identitate naţională, naraţiuni istorice şi economie. În prezent, posteritatea clădirilor Prior este blocată în amintiri dificile şi istorii complexe şi se confruntă cu variate încercări de distrugere prin reconstrucţii motivate doar economic, demolări sau renovări lipsite de sensibilitate.

Calităţile estetice ale magazinelor Prior sunt cele mai vizibile trăsături care le fac indezirabile. Arhitectura controversată a Prior-urilor este ignorată sau chiar displace publicului larg, ceea ce cunoscutul arhitect slovac Štefan Svetko, autorul altor construcţii monumentale ale vremii, pune pe seama faptului că lipseşte conştiinţa culturală a valorii moştenirii arhitecturale. Magazinele universale Prior au fost mereu construite în centrul oraşelor, ceea ce a dus la demolarea unor clădiri istorice. Acest fapt a fost în permanenţă un subiect de opoziţie în evaluarea lor, căci contextul urban cu clădirile sale istorice iniţiale nu admite cu uşurinţă prezenţa construcţiilor moderne, monumentale ale magazinelor Prior. Aceasta a dus la repetate refuzuri din partea celor preocupaţi de protejarea patrimoniului de a le include pe lista monumentelor.

Proiectele pentru primele două amplasamente din Bratislava şi Košice au reprezentat fundamentul pentru tipologia magazinului universal Prior, care inspira o imagine a sofisticării, modernităţii şi prosperităţii momentului, prin abstractizarea caracteristică modernismului, masivitatea volumelor şi bogăţia amenajărilor interioare. Dar din cauză că aceste trăsături distinctive şi vitale ale Prior-urilor încă existente au fost insuficient întreţinute, impactul lor estetic se pierde, fiind departe de calităţile originale, cu detalii elegante, de o fluiditate atractivă, vizibile în fotografiile şi filmările de epocă. Un alt aspect care le face indezirabile este faptul că au fost construite ca manifest al puterii şi vitalităţii economice ale statului comunist, ca o mare încercare de a transmite şi demonstra cuceririle materiale şi culturale ale regimului şi de a cultiva cultura naţională. Percepţia arhitecturii modernismului socialist este încă „adânc influenţată de contextul ideologic în care au fost construite, de tristeţea provocată de demolările construcţiilor originale şi de inabilitatea de a accepta arhitectura modernă ca parte legitimă a istoriei arhitecturii” (Moravčíková).

Pe de altă parte, deşi aceste specimene arhitecturale colosale încapsulează patru decenii ale regimului socialist, rolul lor ideologic a fost în mare parte redus şi simplificat. Apariţia magazinelor Prior pe piaţa slovacă la finalul anilor 1960 a fost şi semnul unei mutaţii către un stil de viaţă de consum care fusese înainte inaccesibil. În spaţiul şi condiţiile oferite de Prior, concesiile făcute consumatorilor au ridicat aşteptările acestora şi au „întărit o cultură doritoare de bunuri de consum între cetăţenii socialişti de rând, antrenându-i să ceară abundenţă” (Patterson). Dat fiind că dorinţele materiale ale oamenilor continuau să depăşească cantitativ realitatea bunurilor utilizate de regim ca instrument de control şi menţinere a puterii, se poate afirma că existenţa magazinelor Prior a contribuit la instigarea Revoluţiei de Catifea. Condiţiile ideologice ale magazinelor Prior umbresc atât rolul lor de componentă a practicilor de consum socialiste, din care Slovacia a rezultat ca o societate de consum de masă, cât şi contribuţia lor colectivă imensă la dezvoltarea arhitecturii slovace, recunoscută ca progresistă în design şi tehnologie. În prezent, dizgraţia ideologică este folosită ca argument pentru reconstrucţia pe motive exclusiv economice, demolarea sau reamenajarea magazinelor universale.

Din cauza reamenajării Pieţei Kamenné, magazinul universal Prior din Bratislava s-a aflat în pericol de a fi demolat încă din 2006. Asemenea, fostul Prior din Košice este în curs de renovare, iar faţada sa reper este în pericol. Un alt Prior, cel din Prešov, o adevărată emblemă a oraşului şi a arhitecturii slovace, a fost demolat în 2018. Este urgent şi necesar să fie recunoscută contribuţia valoroasă a Prior-urilor în societatea slovacă, altfel ele sunt condamnate la ignorarea valorii lor culturale şi arhitecturale în favoarea unor câştiguri financiare legate de terenul pe care îl ocupă.

Împreună, magazinele universale Prior reflectă dihotomia modernismului socialist: funcţiunea lor este absolut banală, dar designul şi rolul lor în cultura şi societatea slovacă sunt în întregime remarcabile, punând în lumină realitatea complexă a patrimoniului controversat al modernismului socialist. În privinţa lor, suntem martorii interpretării deseori simpliste a rolului clădirilor de masă în cadrul moştenirii moderniste, care umbreşte contribuţia lor nu doar arhitecturală, dar şi cultural identitară. Lipsa de recunoaştere mai largă a modernismului socialist necesită o mai detaliată critică a conservării monumentelor şi felului în care aceste lacune ar putea fi reasamblate într-o naraţiune istorică diferită, în viitor.

studies in History and Theory of Architecture • vol. 7/2019
Seasoned Modernism.
Prudent Perspectives on an Unwary Past
OAR LogoPublished with the support of the
Chamber of Architects of Romania (OAR)
Ministry of Culture LogoFinanced by the Ministry of Culture (MC)
Germany Coat of ArmsPrinted with the support of the Embassy of the Federal Republic of Germany, Bucharest, in celebration of the Bauhaus Centennial