Record of Studies and Projects of the Department of History & Theory of Architecture and Heritage Conservation, 2016–2017

Anca Hanna DERER, Professor, Dr. Habil. Arch.

Member of the IMUAU Senate, president of the National Commission for Historic Monuments, member of the Inventory Section of the National Commission for Historic Monuments, president of the Zonal Commission no.2 of the National Commission for Historic Monuments

“Reţeaua stradală, structura parcelelor şi regimul de construcţie ca instrumente pentru delimitarea şi reglementarea zonelor construite protejate” [“Street Network, Plot Structure and Building Features as Instruments in Defining Built Protected Areas and their Given Building Rules”]. In V. Ciobanu, D.D. Iacob (coord.), Studii de istoria oraşelor. In honorem Paul Niedermaier [Studies in Urban History. In honorem Paul Niedermaier]. Bucharest-Brăila: Ed. Istros, 2017.

“The Veteran. On the Art and Science of Survival with the Medicine Faculty in Bucharest”. Caiete ARA. Arhitectură. Restaurare. Arheologie / ARA Reports 8 (2017).

“Once Again on Cultural Heritage”. Keynote speech at the International Conference RRRC – Risk Reduction for Resilient Cities, Bucharest, 2016.

“Re-Construct, Re-Generate, Su(pe)r-Vive(re)”. Paper presented at the International Conference on the Theory and Practice of Rehabilitation, Cluj, 2016. Published in Transsylvania Nostra 40 (2016).

“Primăria Municipiului Bucureşti, iniţial Ministerul Lucrărilor Publice. 1906-2016: momente” [“The Town Hall of Bucharest, the Former Headquarters of the Ministry of Public Works. 1906- 2016: Moments”]. Arhitectura 5-6 (2016).

“În căutarea monumentului pierdut … între fantezie şi reflex al istoriei” [“Looking for the Lost Monument. Lost … between Phantasy and the Reflex of History”]. Paper presented at the Arhitectură. Restaurare. Arheologie [Architecture. Restoration. Archaeology] International Symposium, Bucharest, 2017.

Research projects:

Substantiation studies for future interventions for the Parish Church Centre of the Assumption in Braşov / Kronstadt and for the plot at 9 Georges Clemenceau Street, Bucharest.

Ana Maria ZAHARIADE, Professor, Dr. Arch.

Fellow of the Institut d’Etudes Avancées de Nantes, vice-president of the Chamber of Architects of Romania, independent expert for EURIAS, “European Prize For Urban Public Space” and “Mies van der Rohe European Award”, member of ICOMOS-Romanian Branch, member in the editorial board of the Martor magazine, editor to the journal of sITA – studies in History and Theory of Architecture

Coordinator and contributor to the collective volume De la ‘înfundătură’ la intrare. Locuri ale Bucureştiului cotidian [From ‘Dead-end’ to Close. Places of the Everyday Bucharest]. Bucharest: Editura Universitară “Ion Mincu”, 2016.

“1980er: Ceauşescus postmodernes Manifest (Distortions and Irony in ‘An Out-Of-The-Way Island’)”. ARCH+. Am Ende: Architektur/50 Jahre ARCH+: Projekt und Utopie 229 (2017).

“Mai putem spera” [“We May Still Hope”]. Foreword to Teodor Octavian Gheorghiu, Elemente de istorie recentă a oraşelor româneşti extracarpatice (sec. XVIII-XXI) [Elements of Recent History of Romanian Extra-Carpathians Cities, 18th -21st centuries]. Brăila: Ed. Istros, 2017.

Nicolae LASCU, Professor, Dr. Arch.

Vice-Chairperson of the Union of Architects of Romania, President of Commission 8 – “Arts” of the Romanian Agency for Higher Education Quality Assurance (ARACIS), member in the National Commission of Historic Monuments in the Urban Planning and Protected Areas Section, appointed member in the Italian National Committee for Bruno Zevi Centenary Celebration (January 2018)

“Centrul istoric al oraşelor în urbanismul românesc a anilor 1960-1970” [“The Historic Center of Towns in Romanian Urbanism of the 1960s-1970s”]. In V. Ciobanu, D.D. Iacob (coord.), Studii de istoria oraşelor. In honorem Paul Niedermaier [Studies in Urban History. In honorem Paul Niedermaier]. Bucharest-Brăila: Ed. Istros, 2017.

“Satul model Dioşti şi arhitectura rurală a epocii” [“The Model Village of Dioşti and the Rural Architecture of the Time”]. In Dimensiunea literară şi artistică a Şcolii Gustiene [The Literary and Artistic Dimension of the Gustian School]. Bucharest (to be published).

“Ninteenth Century Brăila”. In The port-cities of the Black Sea (1800-1920). Salonic, e-book (to be published).

“Revista ‘Arhitectura’ şi cultura arhitecturală interbelică” [“The ‘Arhitectura’ Magazine and the Interwar Architectural Culture”]. Arhitectura 5-6 (2016).

“Argument” (al dosarului tematic SAR Aniversare 125), [“Argument” (for the Dossier 125th Anniversary of the Society of Romanian Architects]. Arhitectura 3-4 (2016).

“Societatea Arhitecţilor Români şi statutul arhitectului” [“The Society of Romanian Architects and the Statute of the Architect”]. Arhitectura 3-4 (2016).

“Scurtă privire asupra premiilor Uniunii Arhitecţilor (1957-1988)” [“Short Overview of the Prizes of the Union of Architects (1957-1988)”]. Arhitectura 3-4 (2016).

Augustin IOAN, Professor, Dr. Arch.

Head of the IMUAU Council for Doctoral Studies

Temenos – Around Sacred Space. Bucharest: ed. Paideia, 2017.

“Architecture and Kingdom in Romania”. Lectures and exhibition at the Romanian Cultural Institute in London (May 2017) and at the Faculty of Architecture, University Frederic II, Napoli (Nov 2017).

Award: The Romanian Academy Award for Architecture, 2017.

Mihaela CRITICOS, Associate Professor, Dr. Arch.

Head of the “Sanda Voiculescu” Department of Architectural History & Theory and Heritage Conservation, Visiting Professor at “Gabriele d’Annunzio” University, Chieti-Pescara, Member in the Scientific Committee of the Cotroceni National Museum, Member in the Scientific Committee to OPUS, journal of the Faculty of Architecture of the “Gabriele d’Annunzio” University in Chieti-Pescara, Member in the Scientific Committee to the journal of sITA – studies in History and Theory of Architecture

“French Influences in 19th and Early 20th Centuries Romanian Architecture”. Presentation at the The Architecture of Hild and Hauszmann Conference, Bucharest, 2017.

Research projects:

Substantiation studies for the buildings at 14 Iulia Haşdeu Street and 7 Washington Street (Bucharest).

Celia GHYKA, Associate Professor, Dr. Arch.

Alumna New Europe College, project coordinator Association for Urban Transition, Vice-chancelor of the IMUAU Senate, ember of the selection panel for cultural projects of the Romanian Chamber of Architects

“Monumentul între inflaţie memorială şi poetica rememorării. România anilor 90” (The Monument between Memorial Inflation and the Poetics of Rememberance. Romania of the 1990s). In Arta în România între anii 1945-2000. O analiză din perspectiva prezentului [Arts in Romania between 1945-2000. A Contemporary Approach]. Bucharest: New Europe College, UnARte, MNAC, 2016.

Research project:

“Autorul colectiv. Istorii private ale arhitecturii publice” [“Collective Authorship. Private histories of public architecture”] (project coordinator).

Magda TEODORESCU, Associate Professor, Dr.

Member of the Writers Union of Romania

Arhitectura modernă. O istorie critică [translation of Modern Architecture. A Critical History by Kenneth Frampton]. Bucharest: Ed. Univ. “Ion Mincu”, 2016 (coordinator).

Awards:

Nomination for Best Book of Architecture prize (2017), awarded by the Chamber of Architects of Romania for the translation of the book Modern Architecture. A Critical History (author: Kenneth Frampton) (coordinator).

Irina TULBURE–MOLDOVAN, Assistant Professor, Dr. Arch.

Member of the Council of Professors at the Faculty of Architecture of IMUAU, Alumna New Europe College

Arhitectură şi urbanism în România anilor 1944-1960: Constrângere şi experiment [Architecture and Urbanism in Romania, 1944-1960. Constraint and Experiment]. Bucharest: Ed. Simetria, Bucharest, 2016.

“Ce este astăzi o casă de cultură?” / “What is a House of Culture Today?”. In Uzina de fapte şi alte povestiri (nemărturisite) / The Factory of Facts and Other (Unspoken) Stories, edited by Alina Şerban. Bucharest: Ed. Pepluspatru, 2017.

“Către o arhitectură a viitorului socialist. Mituri, propagandă şi arhitectură în România Stalinistă” [“Towards an Architecture of a Socialist Future. Myths, Propaganda and Architecture in Stalinist Romania”]. In Arta în România între anii 1945-2000. O analiză din perspectiva prezentului [Arts in Romania between 1945-2000. A Contemporary Approach]. Bucharest: New Europe College, UnARte, MNAC, 2016.

“Cheie de lectură” (a dosarului tematic 110 Ani de la înfiinţarea revistei Arhitectura) [“Reading Key” (for the Dossier 110 Years of Arhitectura Review)]. Arhitectura 5-6 (2016).

„Arhiva de fotografie a UAR. Online şi Offline” [“Photographic Archive of RUA. Online and Offline”]. Arhitectura 5-6 (2016) (with Ilinca Păun Constantinescu).

“Rolul fotografiei de arhivă în cercetarea arhitecturii recente. Studiu caz: Artă monumentală şi arhitectură, Galaţi – Brăila – Medgidia” [“The Role of Photography in Recent Past Architectural Research. Case study: Monumental Art and Architecture, Galaţi - Brăila – Medgidia”]. Lecture at the Arhitectură şi fotografie. Fotografie şi arhitectură [Architecture and Photography. Photography and Architecture] round-table (cultural project “Mina de idei Anina”).

“Transgressing The Normed Space. A critical reading of architectural theory/ history and practice” international workshop, Bucharest - Galaţi, September 2017 (coordinator).

“Monumental Art and Architecture: Galaţi, Brăila, Medgidia” colloquium and exhibition, Bucharest, June 2017 (co-curator, with Daniela Calciu).

Award:

Architectural Publication of the Year prize (2017), awarded by the Chamber of Architects of Romania for the book Arhitectură şi urbanism în România anilor 1944-1960: Constrângere şi experiment [Architecture and Urbanism in Romania, 1944-1960. Constraint and Experiment].

Irina BĂNCESCU, Assistant Professor, Dr. Arch.

“Recuperarea frontului la apă. Râuri si oraşe din România” [“The Rehabilitation of the Waterfront. Rivers and Cities in Romania”]. Paper presented at the Arta +/- spaţiu public [The Art +/- Public Space] seminar, MNAC, Bucharest, 2016.

“Reclaiming a Land of Overlapping Frontiers. The Romanian Seaside until the 20th Century”. sITA - studies in History & Theory of Architecture 4 (2016).

“Introduction” and “Conclusions”. In 2,14 Types of Architecture Schools [2,14 tipuri de şcoli de arhitectură], edited by Irina Băncescu, Ina Stoian and Alexandru Belenyi. Bucharest: PlusMinus & Ed. Univ.“Ion Mincu”, 2016 (with Ina Stoian and Alexandru Belenyi).

Research project:

“2,14 tipuri de şcoli de arhitectură” [“2,14 Types of Architecture Schools”].

Toader POPESCU, Assistant Professor, Dr. Arch.

Member of the Commission of History of Romania’s Towns affiliated with the Romanian Academy, Alumnus New Europe College, member of the Council of Professors at the Faculty of Urbanism of IMUAU, associate editor to the journal of sITA - studies in History and Theory of Architecture

“On the Nation’s Margins. Territorial and Urban Policies during the Romanian Administration of Southern Dobrudja (1913-1940)”. sITA – studies in History and Theory of Architecture 4 (2016).

Scientific consultant and associate translator for Arhitectura modernă. O istorie critică [translation of Modern Architecture. A Critical History by Kenneth Frampton]. Bucharest: Ed. Univ. “Ion Mincu”, 2016.

Înaintaşii noştri. Istoria unei rubrici (1972-1989)” [“Our Forerunners. The story of a column (1972-1989)”]. Arhitectura 5-6 (2016).

“Dezvoltare urbană şi patrimoniu construit. PUZ Zona protejată ‘Cetatea Alba Iulia’” [Urban Development and Built Heritage. Zonal Urban Plan of the ‘Alba Iulia Citadel’ Protected Area]. Urbanismul, Serie nouă 21-22 (2016).

Research projects:

Substantiation studies for the listing as historical monument of the “Sala Dalles” ensemble (18 Nicolae Bălcescu bd., Bucharest) and for future interventions for the plot at 146 Ştirbei Vodă st., Bucharest.

Award:

Nomination for Best Book of Architecture prize (2017), awarded by the Chamber of Architects of Romania for the translation of the book Modern Architecture. A Critical History (author: Kenneth Frampton) (scientific consultant, associate translator).

Ilinca PĂUN CONSTANTINESCU, Teaching Assistant, Dr. Arch.

President of ideilagram Association, associate editor to the journal of sITA – studies in History and Theory of Architecture, Alumna New Europe College

“An Activist Perspective on Industrial Heritage in Petrila, a Romanian Mining City”. The Public Historian 39, 4 (2017) (with Dragoş Dascălu and Cristina Sucală).

“Small Harbor Cities by the Danube in Romania, vessels of unused heritage”. Paper presented at the Industrial Heritage, Historical Culture and Regional Identities in Regions / Cities undergoing Structural Transformations international workshop, Ruhr-Universität Bochum, December 2016.

Scientific consultant and associate translator for Arhitectura modernă. O istorie critică [translation of Modern Architecture. A Critical History by Kenneth Frampton]. Bucharest: Ed. Univ. “Ion Mincu”, 2016.

Award:

„Visions and Research in Architecture: Architectural Interventions and Experiments” award (2017), awarded by the Chamber of Architects of Romania, for the research and exhibition Shrinking Cities. Oraşe româneşti în declin (project manager, curator).

Nomination for Best Book of Architecture prize (2017), awarded by the Chamber of Architects of Romania for the translation of the book Modern Architecture. A Critical History (author: Kenneth Frampton) (scientific consultant, associate translator).

Irina POPESCU (CALOTĂ), Teaching Assistant, Dr. Arch.

Dincolo de centru. Politici de locuire în Bucureşti (1910-1944) [Beyond the Center. Housing policies in Bucharest (1910-1944)]. Bucharest: Ed. Ozalid (to be published).

“De la înfundătură la intrare: legislaţie, teorie şi practică, 1831-1939” [“From Dead-end to Close: Legislation, Theory and Practice, 1831-1939”]. In De la ‘înfundătură’ la intrare. Locuri ale Bucureştiului cotidian [From ‘Dead-end’ to Close. Places of the Everyday Bucharest], edited by Ana Maria Zahariade. Bucharest: Ed. Univ. “Ion Mincu”, 2016.

Documente de arhitectură din România [Documents on Architecture from Romania], New series, no. 3. “Cetăţi din provinciile istorice” [“Fortresses from the historical provinces”], catalogue and exhibition. Ed. Univ. “Ion Mincu”, 2016 (with Alexandra Teodor, Horia Moldovan, Diana Mihnea).

Research project:

“Parcelări istorice şi comunităţi de vecinătate” [“Historical Allotments and Neighborhood Communities”].

Alexandra TEODOR, Teaching Assistant, Dr. Arch.

Documente de arhitectură din România [Documents on Architecture from Romania], new series, no. 3. “Cetăţi din provinciile istorice” [“Fortresses from the historical provinces”], catalogue and exhibition. Bucharest: Ed. Univ. “Ion Mincu”, 2016 (with Irina Calotă, Horia Moldovan, Diana Mihnea).

“Twin Cities of Scythia“. Paper presented at the 1st International Roman and Late Antique Thrace Conference, Cities, territories and identities, Plovdiv (Bulgaria), Oct. 2016.

“Cartierul de locuinţe romane din Parcul Catedralei, Constanţa - o reinterpretare din perspectiva configuraţiei spaţiale“ [”The Roman Residential Area from the Cathedral Park, Constanţa – a Reinterpretation of the Spatial Configuration”]. Paper presented at the Pontica scientific session (XLIX), Constanţa, Oct. 2016.

Research and cultural projects:

“Explorarea interdisciplinară a peisajelor tumulare şi a mormintelor elenistice monumentale din Kallatis” [”The Interdisciplinary Study of the Hellenistic Tumuli Landscapes and Monumental Tombs in Kallatis”] (team member).

“The Students’ Building Survey Archive” (http://relevee.uauim.ro/)

Scholarships:

“Ion Mincu” scholarship, offered by The Romanian Cultural Institute, for documenting The scientific literature on Late Antique urbanism, with special focus on borderland provinces of the Roman Empire (3rd -7th c. AD), Oxford and Rome, February-March 2017.

Daniela CALCIU, Teaching Assistant, Dr. Arch.

Member of the National Council of the Chamber of Architects of Romania, member of the board of the Association for Urban Transition, Fulbright alumna, associate editor to the journal of sITA — studies in History and Theory of Architecture, Director of Development of the National Museum of Contemporary Art — MNAC Bucharest

“Monumental Art and Architecture: Galaţi, Brăila, Medgidia” colloquium and exhibition, Bucharest, June 2017 (co-curator, with Irina Tulbure, and moderator).

Jiří Kovanda /Anti-heroism and resistance; Shrinking Cities in Romania; Nistor Coita Retrospective; Oliver Ressler - Property is Theft; The Ephemerist. A retrospective Mihai Olos; The Marshalling Yard; Error 404. Territories of the Absence; Metarealia. In the same time. (coordinator of editorial projects for exhibition catalogues, MNAC Press, 2017).

Anna Konik. In the same City, under the same sky; Liviu Stoicoviciu. Imagined Cities; In Times of Hope and unrest: critical art from Iaşi; Collection as Archive; R.E.M.X.; DADA.RO; Shape of Time – Future of Nostalgia; The White Dot and the Black Cube. (coordinator of editorial projects for exhibition catalogues, MNAC Press, 2016).

Research projects:

“Innovative Urban Education in Live Settings - A model for collaboration between universities and communities”. ATU and IMUAU, the University of Sheffield School of Architecture, Tampere School of Architecture, University of Ljubljana and IPOP.

“City School 2016 - 2017: The playground - Library from Militari” (tutor).

Visiting Fellow, University of Sheffield School of Architecture, Live Projects 2017.

Ioana Elena ZACHARIAS–VULTUR, Teaching Assistant, Dr. Arch.

Editor to Zeppelin architectural magazine, Coordinator of CSAV magazine, Scientific Secretary for CSAV Research Centre, IMUAU

„Arhitectura plăcerii. De vorbă cu Anne Lacaton despre locuire, proiectare, reinventare, şi despre transformare” [“The Architecture of Pleasure. Speaking with Anne Lacaton about dwelling, designing, reinventing and transformation”]. Zeppelin 148 (2017).

“Sur le Vernaculaire. International dialogue” thematic edition, CSAV (2017) (coordinator).

“Bucharest. Synchronisation and desynchronisation”. Presentation for LUND Universität Sweden, April 2017.

„Despre contracţie, criză şi profesiile oraşului. De vorbă cu Philipp Oswalt şi Tim Rieniets. / Tim Rieniets. 05.10.2016. Nevoi noi pentru clădiri vechi: practică arhitecturală şi provocarea oraşelor în contragere” [“Shrinking, Crisis and the Professions of the City. Speaking with Philipp Oswalt and Tim Rieniets / 05.10.2016. Philipp Oswalt / Tim Rieniets. Inventing new demands for old buildings: Architectural practice and the challenge of shrinking cities”] Zeppelin 144 (2017).

“Geografii picturale: caietele de acuarelă ale lui William Ritter - întâlnirea cu Grigorescu” [“Pictorial geographies: William Ritter’s watercolor notebooks - meeting Grigorescu”]. In Vernacular 2.0. Pictural geographies. CSAV (2016).

Research projects:

CSAV Research Lab & digital platform, ESRI & IMUAU (2017) (coordinator).

“VVITA - Erasmus+ Program”, IMUAU & Università degli Studi di Catania & Norwegian University of Science and Technology (2017 – 2019) (associated partner representing CSAV).

Substantiation study for Plan urbanistic zonal, Sector 3, mun. Bucureşti, faza 1, 2017 [Masterplan for Sector 3, Bucharest, phase 1, 2017] (team member).

Doctoral theses defended within the DHTAHC (2016-2017)

Genţiana IACOB: COMICOPOLIS, un mod alternativ de a prezenta şi discuta arhitectura [COMICOPOLIS, an Alternative Way of Showing and Discussing Architecture]

Irina MOSCU: Redefinirea spaţiului teatral contemporan în contextul noilor tehnologii. Teatrul virtual [Redefining Contemporary Theatrical Space in the Context of New Technologies. Virtual Theater]

Cosmina NIDELEA: Ruine moderne. Studiu de caz: Ruinele comunismului. Casa de Ştiinţă şi Tehnică pentru Tineret Giurgiu [Modern Ruins. Case Study: The Ruins of Communism. The House of Science and Technology for Youth in Giurgiu]

studies in History and Theory of Architecture • vol. 5/2017
Marginalia.
Limits within the Urban Realm
OAR LogoPublished with the support of the
Chamber of Architects of Romania (OAR)