Urbanitas against Urbanism: a Latin Paradox

Pierre Maréchaux
Professor, PhD, Université de Nantes, Honorary Member, Institut Universitaire de France
Corresponding Member, Institut d’Études Avancées de Nantes

Keywords: urbanitas; rhetoric; Roman antiquity; Cicero; Vitruvius

Abstract:

There is nothing more polysemic than the word urbanitas, which refers to urban life before characterizing the manners and language in their spiritual dimensions. From Cicero to Quintilian, the Vrbs structures an entire episteme and a body of knowledge about the city, which expands in the ethics as well as in the esthetics. However, when we inquire into the Roman architecture, it is easy to notice that it also reminds us of rhetoric, and that a stone building is always the conjugated fruit of invention, of disposition, and ornamentation. In other words, these notions find inspiration in one another, thus generating an implicit path between the City and language, only to arrive, via the architectural treatises, back to the City. This crisscross is the study object of the article. By taking a special interest in the Roman urbanity, this text aims to establish a working hypothesis: if the Ciceronian urbanitas was hostile to urbanism, Vitruvius is nonetheless the architect of their reconciliation.

Published in sITA volume 3 (2015), pp. 22-33.
Download full article: 02_Marechaux.pdf
* * *

Romanian translation:
Urbanitas împotriva urbanismului: un paradox latin

Istoria conceptelor şi a migraţiei lor verifică axioma potrivit căreia cuvintele investite cu un sens primar migrează către alte câmpuri disciplinare, iar când revin la sursă, poartă semnificaţii adiacente, cristalizate tocmai prin traversarea domeniilor respective. Acesta este şi destinul semantic al conceptului urbanitas. Termenul este unul dintre vârfurile de lance ale retoricii romane, dar îşi are originea în urbs, în oraş. Când urbanitas ajunge la maturitate, acest cuvânt recuperat de arhitecţi este atât de încărcat de acumulări semantice din câmpul oratoriei, al etologiei sociale şi al psihologiei, încât ne întrebăm dacă pana urbaniştilor licenţiaţi nu l-a transformat cumva într-un zadarnic joc de limbaj. Altfel spus, cum pot arhitecţii să pretindă ceva acestui concept, când neologismul ciceronian nu a fost niciodată utilizat ca o categorie a urbanismului? Răspunsul se găseşte în textele lui Vitruviu.

Deşi inventarea substantivului urbanitas din urbanus urmează cutuma grecească ce permite ca politeia să se nască din polis. Dar politeia, departe de a face referire la manierele sau la rafinamentul oraşului, desemnează dreptul la oraş, viaţa civică urbană, ansamblul cetăţenilor unui oraş, participarea la activităţile publice, constituirea unui stat, un anume tip de guvernare, sau, mai ales, constituţia democratică.

La începuturile literaturii romane, urbanitas aminteşte mai degrabă de grecescul astéion, care denotă rafinamentul şi plăcerile urbane prin opoziţie cu idealul rustic şi virtuos. Or, odată cu Caton, semnificaţia acestui concept migrează spre umor şi râs. Cicero romanizează rafinamentul manierelor, sarea conversaţiei, trăsăturile de spirit şi politeţea specială a grecilor, arătând că toate acestea îşi găsesc locul în Vrbs. Astfel, urbanitatea se leagă de bon ton-ul capitalei: este criteriul social care operează distincţia dintre parvenit şi romanul „pur-sânge”. Înglobează o multitudine de sensuri: blândeţea manierelor, civilitate, politeţe, conduită, bună purtare, sens al protocolului, limbaj cizelat, cuvinte alese, puritatea frazei, vorba de spirit, glumă fină, trăsătură de spirit, ironie pertinentă şi de bun gust. Include şi jocul, flirtul sau farsa.

Faptul că urbanitas a servit drept instrument de segregare transpare şi din scrisorile lui Cicero, pline de comentarii lipsite de amabilitate la adresa mizeriei care bântuie Roma şi în care nu se vede nimic din acel vechi spirit roman. Această critică viza rusticitatea imigranţilor din Galia, semi-barbari incapabili să înţeleagă ascuţimea latină, aluzia şi jocurile de cuvinte. Acest sub-proletariat, aceşti peregrini târâtori reprezentau o ameninţare la adresa integrităţii vorbirii ancestrale. Aceşti străini erau pentru Cicero nişte stridenţi (rabulae).

Chiar dacă urbanitas era considerată de cei puţini fericiţi (happy-few) drept liantul unităţii naţionale, ea se afla la antipodul politicii urbanistice romane. Cu cât urbanizau mai mult, cu atât se înmulţeau străinii şi cu atât mai mult se distrugea acel „întreolaltă” (entre-soi) monden şi spiritual, amestec de politeţe, de umor, de spiritualitate şi râs rafinat. Aşa cum ne aminteşte Quintilian, urbanitatea nu admite nicio concesie, nicio deplasare, nicio distanţă culturală, nicio mezalianţă lingvistică, iar gândirea arhitecturală a oraşului trebuie să se fi pliat pe acest model. Pentru teoria lui privind formarea oratorului perfect, această lipsă de distanţă este garantată de o estetică a uniformităţii, de inspiraţie ciceroniană. Dincolo de varietatea stilurilor şi de disparitatea preluărilor, trebuie căutată constant unitatea discursului prin convenienţă, necesitate, armonia părţilor; altfel spus, trebuie imaginat un echilibru între Zeuxis şi Phidias, între un anume sens al diversităţii şi capacitatea de a unifica toate diferenţele.

Dimpotrivă, acest teatru al „dezordinii” lingvistice, barbaries, distruge orice estetică din care provine. Disparitatea de stiluri şi de cuvinte din Roma este atât de mare încât unitatea limbii nu mai există. De fapt, Quintilian, care scrie în epoca lui Domitian, 150 de ani după Cicero, reflectează îndelung asupra unei arhitecturi care ar fi făcută din părţi împrăştiate şi eterogene, din membra disiecta fără o viziune comună. Este primul – împreună cu Cicero – care aristotelizează arhitectura discursului, analogă din punctul lui de vedere arhitecturii oraşului. Este primul care reflectează asupra finalităţii diversităţii, căci el ştie că identitatea unei opere nu se constituie din suma părţilor decât dacă este străbătută de un télos ascuns, de o forţă internă, care să federeze armonia di-similarului. În arhitectură, totul ţine de teleologie. Acest lucru lipseşte din gândirea urbanistică romană pre-vitruviană: urbanizarea expansionistă a destructurat oraşul, în timp ce urbanitatea îi aduce împreună pe cei mai buni în jurul valorilor estetice unificatoare. Deloc surprinzător, spiritul intelectualilor şi al claselor superioare de la finalul Republicii asociază urbanismul sălbatic cu tema decadenţei. La aceasta se adaugă o opoziţie epistemologică între orizontalitatea (modelul de campus) dragă romanilor şi – principiu modern – verticalitatea insulae-lor, aceste cartiere disparate care se supun gigantismului şi unei estetici a acumulării şi a aglomerării. Maxima Roma terit scria Martial. Gigantismul piramidal al Romei, acest fruct urban al cosmopolitismului, construit după principiul creşterii, era epuizant.

Soluţia acestui „urbanism inurban” – a urbanismului ca entorsă a urbanităţii – a fost adusă de Vitruviu: arhitectura este arta care lucrează cu membra disjecta, căci chiar principiul construirii ţine de unificarea diversităţii. Vitruviu adună „părţi disparate” ale unei tradiţii pentru a le fuziona într-un singur corp organizat şi funcţional. Ordonanţa, cuvântul de ordine al acestei operaţii, urmărea găsirea unei unităţi organice obţinute prin comensurabilitatea acelor membra sau partes, dar se referea şi la dialogul dintre părţi şi la relaţia acestora cu întregul. Implica o dispoziţie, care nu avea sens decât dacă se supunea ea însăşi unui ritm echilibrat. Intra astfel în joc conceptul de euritmie, care înseamnă deopotrivă un „aspect frumos” şi o „dispoziţie potrivită în diferitele părţi” ale edificiului, precum şi gândirea organică a componentelor sale. Nu există, astfel, dispoziţie fără compoziţie, aceasta din urmă având o funcţie mai globalizatoare şi mai evidentă.

Finalitatea acestei reflecţii constă în a arăta că, dacă urbanitas îşi găseşte cu greu locul în Roma consecinţelor sociale ale urbanizării, dacă un autor ca Cicero a fost un anarhic şi un combatant al urbanizării, totuşi, urbanitas pe care a teoretizat-o şi pe care Quintilian a dezvoltat-o s-a extins într-o artă concurentă, devenind unul dintre principiile majore ale proiectului vitruvian, de transpunere a retoricii în termenii res aedificatoria. Nu este locul aici să reexaminăm relaţiile dintre ars dicendi şi vitruvianism. Ne oprim doar la enunţarea şi argumentarea unei ipoteze de lucru: dacă urbanitas ciceroniană a fost ostilă urbanizării, Vitruviu devine artizanul reconcilierii lor.

studies in History and Theory of Architecture • vol. 3/2015
De Urbanitate.
Tales of Urban Lives and Spaces
OAR LogoPublished with the support of the
Chamber of Architects of Romania (OAR)