From Printed Word to Bureaucratic Negotiation
Housing Projects for Workers during the 1950s in Romania

Mara Mărginean
Dr., Romanian Academy – “George Bariţiu” History Institute, Cluj

Keywords: housing, workers, Hunedoara, institutions, communist regime

Abstract:

This article investigates how the housing projects constructed in the newly developed Romanian industrial sites during the 1950s were analysed by the review Arhitectura RPR. I pay a particular attention to aspects related to comfort, function and aesthetics, all of which carrying a significant value in deconstructing the official understanding of workers’ everyday life. In order to do so, this article will dwell upon the case of Hunedoara, a steel production center located in the southern part of Transylvania, which had became an icon of the massive industrialization in Romania during the 1950s. Accordingly, the socio-economic measures adopted by the Romanian state immediately after Stalin’s death favored a re-evaluation of the mass housing projects already finalized. Placing a particular weight on how the worker of the steel industry experienced that living space, the official printed discourse came up with a number of suggestions regarding the appearance and function of such dwellings. However, by 1957 when the Romanian authorities re-engaged with massive industrialization and pushed consumption goods industry on the second place, many of these concepts had been re-evaluated as well, most of the time by lowering the initial comfort standards. Nevertheless, this article will show that the local authorities in Hunedoara made use of the initial official understanding of comfort in their attempt to adjust projects elaborated by the central leadership. In this way, I argue that although the official discourse on workers’ housing was articulated by political priorities and ideological constraints varying from one moment to another, it also became a component in the negotiated relations between central and local institutional structures.

Published in sITA volume 1 (2013), pp. 120-132.
Download full article: 8_sITA_Marginean.pdf
* * *

Romanian translation:
De la cuvântul tipărit la negocierea birocratică
Locuinţe pentru muncitori în anii 1950

Articolul studiază felul în care proiectele de locuinţe realizate în anii 1950 pentru noile zone industriale au fost analizate în revista Arhitectura RPR. O atenţie sporită este acordată chestiunilor legate de confort, funcţiune şi estetică, toate fiind relevante în deconstruirea înţelegerii oficiale a vieţii cotidiene a muncitorilor. În acest scop, articolul se axează pe cazul Hunedoarei, un important centru siderurgic situat în sudul Transilvaniei, care devenise simbolul industrializării masive a ţării în anii 1950. Măsurile sociale şi economice adoptate de statul român imediat după moartea lui Stalin au favorizat o reevaluare a proiectelor de locuinţe colective deja finalizate în acel moment. Acordând o importanţă sporită modului în care muncitorul siderurgist experimenta aceste spaţii, discursul oficial tipărit a formulat o serie de recomandări privitoare la imaginea şi funcţionarea locuinţelor. Cu toate acestea, până în 1957, când autorităţile au reînceput favorizarea industriei grele în detrimentul bunurilor de larg consum, multe dintre aceste idei fuseseră deja reevaluate, în general prin scăderea standardelor de confort. Articolul demonstrează că, în ciuda acestui fapt, autorităţile locale din Hunedoara s-au prevalat de poziţia oficială iniţială privitoare la confort, în încercarea lor de a adapta proiectele elaborate la centru. Din acest punct de vedere, demonstrăm că, deşi discursul oficial asupra locuinţei muncitoreşti era structurat de priorităţi politice şi constrângeri ideologice schimbătoare, el a devenit, de asemenea, o parte componentă a negocierii relaţiei dintre structurile instituţionale centrale şi locale.

studies in History and Theory of Architecture • vol. 1/2013
Printed in Red.
Architectural Writings during Communism
OAR LogoPublished with the support of the
Chamber of Architects of Romania (OAR)