Thinking about the Bauhaus from the Other Side:
the History of the Bauhaus Kolloquium in Communist Germany

Rixt Hoekstra
Bauhaus University, Weimar, Germany

Keywords: Architectural history, history of the Bauhaus in Eastern Germany, history of communist cultural policy in the GDR.

Abstract:

This article deals with the history of the Bauhaus Colloquium held every three years at the Bauhaus University of Weimar. Specifically, it discusses the context of the first two Colloquia of 1976 and 1979. Today, The International Bauhaus Colloquium held at the Bauhaus University of Weimar is the most renowned conference on the theory and history of architecture in the German-speaking realm. In the past decades the Colloquium has gained a reputation as a place where hot topics are discussed, such as the place of architecture in a world of global and diffused power (2009) or the close relationship between architecture and media (2007). Freedom of expression and critical exchange seems a natural given in such a context. However, the origins of the Colloquium are to be found in quite a different setting. The first Colloquium was organised in 1976, during the years of the GDR regime in Eastern Germany. It was an outcome of the debate by the side of scholars, architects and the Socialist Unity Party, what to do with the Bauhaus heritage. In this way, the history of the Bauhaus colloquia reflects the larger history of GDR cultural politics. It also reflects the intellectual history of architectural modernism in Communist countries as a theme about which we have limited knowledge today. Finally, as the colloquia were meeting points for the European Left involved in architectural modernist studies, it also exemplifies the history of left wing scholars in confrontation with the Left on the other side of the Wall.

Published in sITA volume 1 (2013), pp. 90-104.
Download full article: 6_sITA_Hoekstra.pdf
* * *

Romanian translation:
Gândind la Bauhaus de dincolo de zid
O istorie a Bauhaus Kolloquium în Germania comunistă

Acest articol se referă la istoria Colocviului Bauhaus, ţinut din trei în trei ani la Universitatea Bauhaus din Weimar. Articolul discută contextul primelor două colocvii, din 1976 şi 1979. Astăzi, Colocviul Internaţional Bauhaus găzduit de Universitatea din Weimar este cea mai importantă conferinţă de teoria şi istoria arhitecturii din zona de limbă germană. În ultimele decade, Colocviul a câştigat reputaţia unui loc unde sunt discutate subiecte fierbinţi, cum ar fi poziţia arhitecturii într-o lume a puterii globalizate şi difuze (2009) sau legătura intimă dintre arhitectură şi media (2007). Libertatea de expresie şi schimburile critice par a fi un dat natural într-un astfel de context. Însă originile Colocviului pot fi găsite într-un decor foarte diferit. Primul Colocviu a fost organizat în 1976, în timpul regimului socialist în Germania de Est. Colocviul a fost rezultatul dezbaterii dintre savanţi, arhitecţi şi Partidul Unităţii Socialiste în privinţa moştenirii Bauhaus-ului. În acest fel, istoria colocviilor Bauhaus reflectă istoria mai largă a politicilor culturale ale RDG, precum şi istoria intelectuală a modernismului arhitectural în ţările comuniste, o temă asupra căreia avem cunoştinţe limitate în prezent. În final, cum colocviile au fost momente de întâlnire ale Stângii europene implicată în studii de arhitectură modernă, ele ilustrează de asemenea istoria confruntării savanţilor stângişti occidentali cu Stânga de dincolo de zid.

studies in History and Theory of Architecture • vol. 1/2013
Printed in Red.
Architectural Writings during Communism
OAR LogoPublished with the support of the
Chamber of Architects of Romania (OAR)