Reading and Writing Architecture
Polish Architectural Magazines (1945-1989)

Piotr Marciniak
Associate Prof. Dr. Poznan University of Technology, Faculty of Architecture

Keywords: communism, journals, architecture, urban planning, Poland

Abstract:

Despite being very extensive, the literature discussing Polish town planning and architecture, especially that of the post-war years, is fragmentary and incomplete. During the time in question, over a dozen magazines that focused on matters related to town planning and architecture were published. The first architectural magazines in communist Poland were printed already in 1947. Their contribution to the recording of spatial phenomena in the People’s Republic of Poland, as well as to the presentation of theoretical approaches and to architectural education is of undeniable importance.

The Polish periodical press regarding architecture and urban planning was based on several major magazines, for example Architektura, Miasto and Kwartalnik Architektury i Urbanistyki. There were also a considerable number of trade and university publications in addition to some less important titles. To date many of these constitute an important archival source and bear testimony to the past. The paper presents an outline of Polish periodicals on this subject and their role and significance for further research on architecture in the People’s Republic of Poland and the entire Eastern Europe.

Published in sITA volume 1 (2013), pp. 21-29.
Download full article: 1_sITA_Marciniak.pdf
* * *

Romanian translation:
Citind şi scriind despre arhitectură
Periodicele poloneze de arhitectură (1945-1989)

Deşi este foarte extinsă, literatura care discută arhitectura şi urbanismul în Polonia, în special cea din anii de după război, este fragmentară şi incompletă. În perioada discutată au fost publicate mai mult de douăsprezece reviste focalizate pe probleme de planificare urbană şi de arhitectură. Primele reviste de arhitectură din Polonia comunistă au fost publicate deja în 1947. Importanţa lor, indubitabilă, se manifestă prin contribuţia pe care au avut-o la înregistrarea fenomenelor spaţiale din Republica Populară Polonă, precum şi în prezentarea abordărilor teoretice şi a educaţiei arhitecturale ale perioadei.

Presa poloneză referitoare la arhitectură s-a bazat pe câteva reviste importante, cum ar fi Architektura, Miasto şi Kwartalnik Architektury i Urbanistyki. Exista, de asemenea, un număr de publicaţii profesionale şi universitare precum şi o serie de titluri mai puţin importante. Până în prezent, acestea constituie o importantă sursă arhivistică şi stau mărturie trecutului. Lucrarea se constituie într-o privire de ansamblu asupra publicaţiilor pe acest subiect şi asupra rolului şi a semnificaţiei lor în cercetările viitoare ale arhitecturii din Republica Populară Polonă şi din întreaga Europă de Est.

studies in History and Theory of Architecture • vol. 1/2013
Printed in Red.
Architectural Writings during Communism
OAR LogoPublished with the support of the
Chamber of Architects of Romania (OAR)